Lejebetingelser

Lejer:

Minimum alder 24 år og har haft alm. kørekort (B) i minimum 1 år. I tilfælde af at andre end lejeren skal føre autocamperen, skal vedkommende være påtegnet lejeaftalen og have vist gyldigt førerbevis.

Det er IKKE tilladt at ryge eller medbringe husdyr i autocamperen. Overtrædelse faktureres med min. 2000.- kr samt betaling for rengøring med 500,- pr. time

Lejers ansvar:

Lejer er ansvarlig for camperens stand i lejeperioden, herunder løsøre, markiser, gardiner, olie, vand, luft, punktering og udlejer hæfter ikke for skader, som opstår på grund af lejeres forsømmelser ved ikke at varetage alm. vedligehold i lejeperioden.

Evt. mekaniske fejl, som ikke skyldes lejers forsømmelser eller adfærd, dækkes af udlejer. Udbedring SKAL foretages af autoriseret værksted. Udlejer skal kontaktes.

Forsikring :

Fuld kasko samt SOS forsikring er inkluderet i lejen. Der er en selvrisiko i forbindelse med hver kaskoskade, ansvarsskade, parkeringsskade, rude/lygte skade der kræver udskiftning, trafikskader eller andre skader på bilens karrosseri på kr 6.000,-.

SOS skal kontaktes før assistance bestilles. Det er de generelle SOS INTERNATIONAL bestemmelser der er gældende.

Der må KUN køres i lande med “Grøn Kort” ordning.

Det grønne kort SKAL medbringes ved kørsel i Albanien, Aserbajdsjan, Bosnien-Hercegovina, Hviderusland, Iran, Israel, Makedonien, Marokko, Moldova, Montenegro, Rusland, Tunesien, Tyrkiet og Ukraine.

OBS: myndighederne i Kosovo accepterer ikke det grønne kort, lejer skal købe en ansvarsforsikring ved grænsen.

Ved kørsel i et af de nævnte lande, skal udlejer informeres for udlevering af Grøn kort.

Personlige ejendele er IKKE omfattet af bilens forsikring.

Ved færdselsuheld eller lignende:

Sørg altid for at få optaget politirapport og tag aldrig skylden, det kan blive dyrt for lejer.

Udlejer opfordrer lejer, ved kørsel i udlandet, at sætte sig ind hvert lands trafikregler, idet lejeren hæfter for alle politimæssige anliggender eller krav herfor.

Selvforskyldte skader:

Kaskoforsikringen dækker alene skader på bilens karrosseri. Evt. skader på møbler eller andet inventar og skader på installationer, er ikke omfattet af forsikringen, og skal derfor betales kontant ved aflevering.

Fejlagtig påfyldning af dieselolie i ferskvandstank indebærer udskiftning af tank, slanger og varmtvandsbeholder.
Denne udskiftning er ikke omfattet af forsikringen, og skal derfor betales af lejeren. En sådan skade beløber sig til ca. 35.000 kr. Skader efter fejlagtig betjening af bilen eller installationer i camperen er ikke dækket af forsikringen, og skal derfor erstattes af lejeren. Selvrisiko dækker ikke her.

Afhentning og aflevering:

 • Al udlejning sker fra Viborg Autocamper Udlejning, Bollervej 17, 8800 Viborg

 • Afhentning og aflevering skal ske på de i lejekontraktens fastsatte fredage samt tidspunkter.

 • Af hensyn til næste lejer er det vigtig med rettidig aflevering. Ved forsinket aflevering beregnes kr. 500,- pr. påbegyndt time.

 • Autocamperen afleveres med tømt spildevands- og toilettank. Der beregnes 1000,- kr. hvis toilettanken ikke er tømt ogrengjort.

 • Autocamperen afleveres rengjort indvendig og udvendig (samme stand som ved afhentning).

 • Ved udeladelse af ovenstående beregnes 500,- kr. pr. påbegyndt time for rengøring.

 • Autocamperen leveres og afleveres med fuld brændstoftank.

 • Ved aflevering af camperen før tid, er der ingen refusion i lejebeløbet

 • Beregn venligst ca. 1 time til henholdsvis afhentning og aflevering.

Depositum:

Depositum på 6000,- indbetales ved booking. Du vil herefter modtage en mail med lejekontrakten til underskrift.

Depositum refunderes senest 21 dage efter hjemkomst, såfremt autocamperen returneres uden skader, i ren og ordentlig stand.

Fra depositum afregnes også evt. parkeringsbøder, færdselsbøder, bro- og vejafgift. Udlejer anbefaler, at benytte Bro Bitz (anskaffes af lejer) ved kørsel i lande med bro- og vejafgift f.eks. Norge.

Afbestilling:

Ved afbestilling mere end 6 uger før lejeperiodens begyndelse refunderes 50 % af det indbetalte depositum. Resten beholdes som eksp. gebyr.

Ved afbestilling mindre end 6 uger før lejeperiodens begyndelse, og denne kan genudlejes i afbestilte periode, tilbagebetales det indbetalte lejebeløb og 50% af depositum.
Kan genudlejning ikke finde sted, tilbagebetales det fulde depositum, men ingen leje.

VIGTIG: Du kan tegne afbestillingsforsikring p.g.a. sygdom f.eks. hos forsikringsselskabet ”Europæiske Rejseforsikring”.

Betaling :

 • Senest 6 uger før lejemålets start betales 50% af lejen.

 • Restbeløbet indbetales senest 8 dage før lejemålets start.

 • Betaling kan ske kontant eller ved bankoverførsel

 • Betales der ikke rettidigt uden forudgående aftale, anser vi lejemålet som ophævet

Km forbrug og lejemål.

Med i lejen pr. 1 uges lejemål, har du 2000 fri km, derudover beregnes 1,50 kr. pr. km.

Forbehold og garanti fra udlejer:

Kan det lejede køretøj ikke udleveres grundet alvorlig skade, forsøger Viborg Autocamper at stille et andet tilsvarende køretøj til rådighed. Såfremt det er umuligt for Viborg Autocamper at fremskaffe erstatningskøretøj tilbagebetales den fulde leje. Yderligere kompensation ydes ikke.

Lejer kan ikke kræve erstatning for tabt ferie forårsaget af uheld med den lejede autocamper. Ej heller i forbindelse med evt. fejl i autocamperens tekniske installationer.

Hvis der under lejemålet springer en sikring, en vandpumpe holder op med at fungerer, eller der sker andre mindre tekniske fejl, er det lejers pligt at få udbedret disse ting.

Der findes i camperen reservesikringer og pærer som kan anvendes. Lejer kan frit indkøbe nye dele op til max. kr. 500,- som refunderes mod aflevering af bilag. Overstiger beløbet 500,- skal udlejer kontaktes.

Vi tager generelt forbehold for trykfejl, ændringer i bilmodeller og indretning, udstyr, priser og beskrivelser.